CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN
Tên giao dịch (tiếng Anh): Thai Nguyen Development And Investment Joint Stock Company.
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Hoàng Tiến Thanh
Mã số thuế: 4600798229 (10-03-2010)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN

EnglishVietnamUnknown