CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM) JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
DAIKIN VIETNAM
Địa chỉ:
Tầng 14-15, Tòa nhà Văn phòng Nam Á, Số 201-203 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
14th-15th floor, Nam A Building, 201-203 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LÝ THỊ PHƯƠNG TRANG
Mã số thuế:
0301450108 (24/07/2000)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Doanh nghiệp phải tuân thủ và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán, trao đổi các loại thiết bị rời, thiết bị đồng bộ, phụ tùng và sản phẩm hoàn chỉnh hàng cơ điện lạnh. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy (CPC: 622)
4759 (Chính)
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán, trao đổi các loại thiết bị rời, thiết bị đồng bộ, phụ tùng và sản phẩm hoàn chỉnh hàng cơ điện lạnh (CPC: 632)
2819
Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất, gia công, lắp ráp sản phẩm cơ điện lạnh và máy điều hòa không khí
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm do công ty phân phối (CPC: 884-885)
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) (CPC633)
Giấy phép kinh doanh:
0301450108 (24/07/2000)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown