Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt

Tên công ty – Mã số thuế:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Tên giao dịch (tiếng Anh):
BIDV Securities Company
Tên viết tắt:
BSC
Địa chỉ:
9 Floor, 146 Nguyen Cong Tru, I District,Ho Chi Minh
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top