CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HDB Securities Corporation
Địa chỉ:
Lầu 8-9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Level 8-9, 58 Nguyen Dinh Chieu, Dakao, District 1, HCMC
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Ngọc Lâm
Ngành nghề chính:
Môi giới chứng khoán. Tự doanh chứng khoán. Bảo lãnh phát hành chứng khoán. Quản lý danh mục đầu tư. Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán. Lưu ký chứng khoán./. (Doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng những quy định pháp luật)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown