Bộ Y tế (Việt Nam)

Tên công ty – Mã số thuế:
Bộ Y tế (Việt Nam)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
MINISTRY OF HEALTH
Địa chỉ:
Số 138 A Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
138A Giang Vo, Ba Dinh District, Hanoi City
Ngành nghề chính:
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown