Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên công ty – Mã số thuế: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tên giao dịch (tiếng Anh): MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
Tên viết tắt: MoET
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Giấy phép kinh doanh: Giấy phép số 184/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Bộ Giáo dục và Đào tạo

EnglishVietnamUnknown