Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế: Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): University Medical Center
Tên viết tắt: UMC HCMC
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TPHCM
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown