BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN

Tên công ty – Mã số thuế: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN
Tên giao dịch (tiếng Anh): HOSPITAL OF POST AND TELECOMS
Địa chỉ: Lô B9 Thành Thái, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Trần Thị ái Nhung
Mã số thuế: 0100684378-079
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN

EnglishVietnamUnknown