Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Tên công ty – Mã số thuế:
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Project Management Board of Civil and Industrial Construction Works
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown