Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Tên giao dịch (tiếng Anh)
Project Management Board of Civil and Industrial Construction Works
Quốc gia- tỉnh

Send Message to listing owner

Scroll to Top