VIỆN NGHIÊN CỨU MỎ VÀ LUYỆN KIM

Tên công ty – Mã số thuế: VIỆN NGHIÊN CỨU MỎ VÀ LUYỆN KIM
Tên giao dịch (tiếng Anh): MINING AND METALLURGY RESEARCH INSTITUTE
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: VIỆN NGHIÊN CỨU MỎ VÀ LUYỆN KIM

EnglishVietnamUnknown