Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City People’s Committee
Địa chỉ:
59 Lý Tự Trọng, Q.1, TP HCM
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
59 Ly Tu Trong Street, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top