Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch (tiếng Anh)
Ho Chi Minh City People’s Committee
Địa chỉ
59 Lý Tự Trọng, Q.1, TP HCM
Địa chỉ tiếng Anh (/khác)
59 Ly Tu Trong Street, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh

Send Message to listing owner

Scroll to Top