Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ho Chi Minh City People’s Committee
Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Q.1, TP HCM
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 59 Ly Tu Trong Street, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown