BỆNH VIỆN MẮT TP.HCM

Tên công ty – Mã số thuế: BỆNH VIỆN MẮT TP.HCM
Tên giao dịch (tiếng Anh): HCMC EYE HOSPITAL
Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ-P.07, , Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): TRẦN ANH TUẤN
Mã số thuế: 0301483745
Giấy phép kinh doanh: 88 – ngày cấp: 30/12/1998
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: BỆNH VIỆN MẮT TP.HCM

EnglishVietnamUnknown