reclaim, claim , advertise, complain

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt reclaim, claim , advertise, complain. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

> Dịch tiếng Anh > Dịch tiếng Hàn > Dịch thuật công chứng

Phân biệt cách dùng reclaim, claim , advertise, complain

–      The new product has been widely advertised on TV.

Sản phẩm mới đã được quảng cáo rộng rãi trên vô tuyến truyền hình.

(Không dùng *reclaimed*)

(= made known in order to be sold: làm cho mọi người biết đến để bán dễ dàng hơn: danh từ là an  advertisement, không dùng *a claim*)

–      Don’t complain to the waiter when it’s the cook’s fault.

Xin đừng phàn nàn với người bồi bàn khi đó là lỗi của người đầu bếp.

(Không dùng *reclaim*)

–      You can  reclaim/claim expenses  from  the company if you have to go by taxi.

Cậu có thể yêu cầu công ty thanh toán mọi chi phí nếu cậu phải đi bằng taxi.

(= ask for the return of: đòi trả lại, danh từ là reclaim như trong câu: Put   in  a  reclaim/a claim for expenses: trình ra yêu cầu thanh toán cho các chi phí. Danh từ reclamation thường kết hợp với lanh như: land reclamation: khai hoang đất đai).

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

3.6/5 - (8 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top