reach, arrive at/in, come

Phân biệt cách dùng reach, arrive at/in, come

–    What time did you arrive in London?

Anh đến Luân Đôn lúc mấy giờ?

–    What time did you reach London?

Anh đến Luân Đôn lúc mấy giờ?

(Không dùng *reach to/in London* *arrive to* *reach*)

https://dichthuat.org/trung-tam-dich-thuat/

(reach không có giới từ theo sau = arrive + at a point hay in an area, tùy theo quan điểm của bạn: I arrived at/in Rome: arrive có thể được sử dụng một mình: When did you arrive?: anh đã đến khi nào vậy?)

–    When you reach my age, you’ll be an expert.

Khi cháu bằng tuổi bác, cháu sẽ trở thành một chuyên gia.

(Không dùng *reach to* hay dùng hơn arrive at).

(reach ở đây được dùng cho các bối cảnh khác nhau chứ không phải chỉ cho các chuyến đi)

–    Can you get that book down for me please.’ I can’t reach it/reach.

Anh có thể lấy hộ tôi cuốn sách kia được không? Tôi không thể với tới được.

(Không dùng *arrive at it*).

(= succeed in touching it: thành công trong việc sờ vào nó)

–    Waiter! – I’m coming!

Bồi bàn! – Có tôi ạ!

(Không dùng *l’m arriving!*).

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Trung tâm dịch thuật, dịch tiếng Campuchia

3.2/5 - (13 bình chọn)
Scroll to Top