1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

question

Phân biệt cách dùng question

–    Can I ask a question?

Tôi có thể hỏi một câu hỏi được không?

(Không dùng *do/make*)

–    Can I put a question to the panel?

Tôi có thể hỏi một câu hỏi được không?

(put a question to someone, không dùng *put someone a question*)

–    The exam paper was very difficult. I couldn’t answer/couldn’t do ail the questions.

Bài kiểm tra viết đã rất khó. Tôi không thể nào trả lời được tất cả các câu hỏi.

(Không dùng *make the questions*)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục dịch vụ dịch thuật, trung tâm dịch thuật

question
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}