press/push, ring

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt press/push, ring. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

Thủ tục làm giấy phép lao động > phim bo de dat ma > lam ho chieu

Phân biệt cách dùng press/push, ring

–      I’ll ring the bell/the front door bell again.

Tôi sẽ ấn chuông/chuông cửa trước một lần nữa.

(Không dùng *press*)

–      Can you press/push that button for me please? It will ring a bell upstairs.

Anh làm ơn ấn hộ tôi cái nút kia. Chuông ở tầng trên sẽ đổ.

(dùng ring a bell: rung chuông nhưng phải dùng press/push a button: ấn nút chuông)

–      Why don’t you ring them?

Tại sao cậu không gọi điện cho họ?

(Không dùng *press*)

(= phone: gọi điện thoại)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top