plenty (of), a lot (of)

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt plenty (of), a lot (of). Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

Dich vu visa nhanhgia han visa (vietnam visa extension) – mien thi thuc la gi

Phân biệt cách dùng plenty (of), a lot (of)

–      We’ve got plenty of time before the train leaves.

Chúng tôi còn khá nhiều thời gian trước khi tàu chuyển bánh.

(Không dùng *plenty time*)

–      How much time have we got before the train leaves? – Plenty/A lot.

Chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước khi tàu chuyển bánh?-Còn nhiều.

(Không dùng *Plenty of* *A lot of*)

–      We’ve got plenty of time/a lot of time before the train leaves.

Chúng tôi còn khá nhiều thời gian trước khi tàu chuyển bánh.

(plenty hay a lot có thể dùng một mình ohặc hoặc plenty of/a lot of + danh từ đếm được hoặc không đếm được)

–      We haven’t got a lot of time before the train leaves.

Chúng tôi không có nhiều thời gian trước khi tàu chuyển bánh.

(Không dùng *haven’t got plenty of*)

(ít khi dùng plenty of trong các câu phủ định)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

2.1/5 - (50 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top