particular, private

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt particular, private. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

phan biet cach dung particular, private
Phân biệt cách dùng particular, private

Phân biệt cách dùng particular, private

–       I’d like to learn English, but I can’t afford
private lessons.

Tôi thích học tiếng Anh, nhưng tôi không thể đi học tư.

(Không dùng *particular lessons *)

dịch tiếng Anh, dịch tiếng Nhật

(= lessons given to one person: dạy riêng cho một người)

–      I have a particular reason for asking you for your telephone number.

Tôi có lý do đặc biệt để hỏi anh về số điện thoại của anh.

(= special: đặc biệt)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top