OIC trong bảng điểm đại học Philippines là gì?

OIC trong bảng điểm đại học Philippines là gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần biết OIC là viết tắt của từ gì? Sau khi biết được “nguyên bản” của OIC, thì việc dịch ra tiếng Việt là không vấn đề gì?

OIC trong bảng điểm đại học Philippines là gì
OIC trong bảng điểm đại học Philippines là gì?

Cơ sở để suy luận OIC trong bảng điểm đại học Philippines

Vì OIC có trong tài liệu bảng điểm, bằng đại học và nằm chỗ người ký, tức là người có chức năng, thẩm quyền để ký lên bảng điểm, từ chỗ này chúng ta có cơ sở suy luận đây là người phụ trách, hay gọi là cán sự phụ trách gì đó.

Vậy OIC viết tắt của từ nào?

Từ suy luận bên trên, cán sự phụ trách có thẩm quyền, ta có thể suy luận OIC là viết tắt của Officer-in-charge. Dịch là cán sự phụ trách, hay tạm dịch là cán bộ đào tạo hay cán bộ văn phòng đào tạo.

dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

Nghĩa của OIC tiếng Việt là gì?

Officer-in-charge tạm dịch là cán bộ đào tạo cho phù hợp với bảng điểm/bằng đại học, không dịch cán bộ phụ trách/cán sự phụ trách, dịch như vậy sẽ không đúng nghĩa của một người quản lý trong bộ phận giáo dục, mà ở đây là trường đại học.

Cách dùng because và because of

Như vậy OIC trong bảng điểm đại học Philippines là gì? đã được giải mã một cách hoạn mục. Nếu bạn có cách giải thích nào phù hợp hơn thì đóng góp phần bình luận dưới đây. Cám ơn bạn!

5/5 - (1 bình chọn)

1 thought on “OIC trong bảng điểm đại học Philippines là gì?”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top