OEM là gì? Nhà sản xuất phụ tùng gốc

OEM là gì trong giấy chứng nhận? và ý nghĩa của nó là gì? Trong bài viết này, chúng ta cùng mổ xẻ xem OEM có nghĩa gì và bắt nguồn từ tiếng Anh là gì?

OEM là gì? Nhà sản xuất phụ tùng gốc

OEM là gì?

OEM là viết tắt của từ tiếng Anh là Original Equipment Manufacturer: Nhà xuất xuất thiết bị / phụ tùng gốc

Định nghĩa tiếng Anh là? An original equipment manufacturer (OEM) traditionally is defined as a company whose goods are used as components in the products of another company, which then sells the finished item to users. Xem thêm Dịch thuật công chứng tiếng Thái Lan

Nhà sản xuất phụ tùng gốc (Tiếng anh:original equipment manufacturer (OEM)) là một công ty sản xuất các bộ phận và thiết bị có thể được bán bởi nhà sản xuất khác. Ví dụ, Foxconn, một công ty sản xuất hợp đồng điện tử của Đài Loan, chuyên sản xuất nhiều bộ phận và thiết bị cho các công ty như Apple Inc., Dell, Google, Huawei, Nintendo, Xiaomi, v.v., là công ty OEM lớn nhất thế giới. cả quy mô và doanh thu.

Thuật ngữ này cũng được sử dụng theo một số cách khác, gây ra sự mơ hồ. Đôi khi, điều đó có nghĩa là nhà sản xuất một hệ thống bao gồm các hệ thống con của các công ty khác, nhà sản xuất sản phẩm cuối cùng, một bộ phận ô tô được sản xuất bởi cùng một công ty sản xuất bộ phận ban đầu được sử dụng trong lắp ráp ô tô hoặc đại lý bán lẻ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top