Lời khuyên dịch thuật (translation tips) – Nên hiểu bản chất của từ

Trong quá trình dịch thuật, có những thuật ngữ tiếng Việt mà tiếng Anh không có nghĩa tương ứng, đặc biệt là những từ chưa có trong từ điển, thì lúc đó việc suy diễn dịch để tìm từ đúng tiếng Anh tương ứng là phải dựa vào bản chất của từ, nghĩa là phải hiểu từ này có nghĩa đen là gì, hoặc từ đó chỉ là nghĩa bóng thì phải biết dùng từ tương ứng để suy diễn.

Chẳng hạn từ:

Tờ bản đồ số 3: nếu dịch sát nghĩa là Map sheet No. 3, trong thực tế đây là bản đồ do sở xây dựng quản lý, trong đó ghi địa chỉ lô đất ở đâu, rãnh giới lô đất…

Trong trường hợp này, dùng Map No. 3 là đủ, không nhất thiết thêm từ sheet vào làm gì

Map: a drawing that gives you a particular type of information about a particular area

Bản chất từ map đã là bản vẽ rồi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top