1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

judge, think of

Phân biệt cách dùng judge, think of

–    What do you think of A. S. Byatt’s latest novel?

Bạn nghĩ gì về cuốn tiểu thuyết mới nhất của A.S. Bvatt?

(Không dùng How do yon judge*)

(= what is your opinion of: ý kiến của bạn thế nào về)

–    It’s going to be hard to judge which novel should win the Hooker Prize this year.

Rất khó đánh giá cuốn tiểu thuyết nào sẽ giảnh được Giải thưởng sách năm nay.

(= give a decision on/about: đưa ra một quyết định về)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục dịch vụ dịch thuật, trung tâm dịch thuật

judge, think of
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}