inn, pub, guesthouse, bed and breakfast, boarding house, board and lodging/bed and board, pension

Phân biệt cách dùng inn, pub, guesthouse, bed and breakfast, boarding house, board and lodging/bed and board, pension

–    The Crown and Cushion is an inn as well as a pub.

Crown và Cushion vừa là nhà trọ vừa là quán rượu.

(Không dùng *a guesthouse*)

(Pub là chữ viết tắt của  public house, một pub (quán rượu) phục vụ đồ uống; một inn (quán trọ) là một quán rượu có giường  nằm cho khách nghỉ lại qua đêm).

–    In the high season most guesthouses display the sign “No vacancies”.

Vào mùa cao điểm hầu hết các nhà khách đểu trưng biển “không còn phòng cho thuê”.

(Không dùng *pensions*).

(một guesthouse ở Anh thường là một nhà tư biến thành khách sạn gia đình nhỏ; không giống như nhà trọ (inn), nó không phục vụ khách không thường trú)

–    Can you recommend a good bed and break­fast round here?

Anh có thể giới thiệu một chỗ ngủ và bữa sáng quanh đây không?

(= a guesthouse which offers a bed for the night with breakfast in the morning một nhà khách cho thuê một chiếc giường vào ban đêm và phục vụ bữa sáng vào buổi sáng)

–    Some old people prefer to live permanently in a boarding house.

Một số người già thích sống thường trú ở nhà nấu cơm tháng hơn.

(= a guesthouse, not a hotel, that provides meals; it doesn’t cater for non – residents and residents tend to stay for long periods một nhà khách, không phải một khách sạn, cung cấp các bữa ăn nó không phục vụ những người khách tạm thời và những người đến trú có xu hướng ở lâu dài)

–    It’s £100 a week for board and lodging/bed and board.

Giá là 100 bảng một tuần cho cơm tháng và ở trọ/ở trọ và cơm tháng.

(Không dùng *pension*)

(board nói đến sự chu cấp các bữa ăn)

–    My pension / ‘penpm / is enough to live on.

Lương hưu của tôi đủ sống.

(= money paid during retirement: tiến trả trong thời kỳ về hưu; pension được hiểu như từ tiếng Pháp có nghĩa như một nhà khách: We stayed at a small pension /pan) in Alps: Chúng tôi ở lại một nhà khách nhỏ ở Alps)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Anh, dịch tiếng Hàn

Scroll to Top