1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

first time

Phân biệt cách dùng first time

–    It’s the first time I’ve ever been to America.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Mỹ.

(Không dùng *It’s my first time to be to/in*)

–    The first time I went to America, I was only 18 years old.

Lần đầu tiên đến Mỹ tôi mới 18 tuổi.

(Không dùng *In the first time*)

–    She’s marrying for the first time, but he’s been married before.

Cô ấy lên xe hoa lần đầu tiên, còn anh ấy trước đó đã có vợ rồi.

(Không dùng *the first time*)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

first time
4.7 (94.69%) 64 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}