1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

far-sighted, long-sighted

Phân biệt cách dùng far-sighted, long-sighted

–    They say that as you get older you become long – sighted.

Người ta nói rằng khi về già bạn sẽ bị viễn thị. (Không dung *far-sighted*)

(có nghĩa là bạn phải đeo kính để nhìn những thứ ở gần bạn; từ trái nghĩa là short-sighted: cận thị)

–    Few politicians are far-sighted enough to make wise decisions.

Ít nhà chính trị đủ nhìn xa trông rộng để đưa ra những quyết định khôn ngoan.

(Không dùng *long – sighted*)

(=capable of seeing ito the future: viễn kiến, khả năng lo xa, nhìn xa thấy rộng; từ trái nghĩa là short-sighted: thiển cận)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

far-sighted, long-sighted
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}