every one, everyone

Phân biệt cách dùng every one, everyone

–    Everyone wants success.

Ai cũng muốn thành công

(Không dùng * Every one*)

(everyone = all the people: tất cả mọi người; là đại từ không xác định)

–    Every one of their children did well at school.

Đứa con nào của họ học cũng giỏi

(Không dùng *Everyone*)

(- all of them: tất cả chúng nó)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch thuật, dịch tiếng Anh

Scroll to Top