1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

elect, choose

Phân biệt cách dùng elect, choose

–    Which colour did you choose?

Cậu chọn màu nào?

(Không dùng *elect*)

(= pick, select: lựa chọn: danh từ là choice: That was a very good choice. Đó là sự lựa chọn tốt)

–    The government was elected with a very small majority.

Chính phủ được bầu ra với đa số sát nút.

(= chosen by voting: chọn bằng cách bỏ phiếu, danh từ là election: When is the next general election? Cuộc tổng tuyển cử sắp tới vào khi nào)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

elect, choose
1 (20%) 3 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}