1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

drive, conduct, guide/lead

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ drive, conduct, guide/lead. Dưới đây, chúng tôi đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hữu ích, xúc tích giúp họ cải tránh những sai lầm, từ đó sẽ dùng đúng, chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt (www.dichthuat.org), khuyên học viên hãy dùng tài liệu này cùng với các từ điển Anh-Anh nổi tiếng như Oxford hay Cambridge sẽ là những hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở mất kỳ tình ống nào.

Phân biệt cách dùng drive, conduct, guide/lead

–    A man in uniform conducted/led/guided us past a queue of people straight into the build­ing.

Nguời đàn ông mặc đồng phục dẫn chúng tôi đi qua một dãy người và đi thẳng vào trong tòa nhà.

(Không dùng  * drove*)

(conduct = officially show the way: chính thức chỉ đường)

–    Who can guide/lead us up the mountain?

Ai có thể dẫn đường/chỉ đường cho chúng ta leo núi?

(guide = show the way: chi ditring: lead = be in front: dẫn đường)

–    When did you learn to drive a car?

Cậu lái ô tô từ khi nào vậy?

(Không dùng  * conduct* % *guide/lead*)

–    With the help of two dogs, the shepherd drove the sheep down the mountain.

Nhờ có hai con chó, người chăn cừu đã dồn được đàn cừu xuống núi.

(= forced them to go: bắt chúng đi, dồn, xua)

Nếu thấy hữu ích, hãy g+ cho bài viết này và nhớ giới thiệu cho các bạn khác cùng học với www.dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để phong phú thêm tài liệu này. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra, để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Anh, dịch tiếng Nhật

drive, conduct, guide/lead
2 (40%) 19 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}