1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

direct, lead, conduct

Phân biệt cách dùng direct, lead, conduct

–    Who’s leading the party in the next election?

Ai sẽ lãnh đạo  đảng trong cuộc bầu cử tới.

(không dùng “directing”, “conducting”)

(lead = be in charge of people: người lãnh đạo mọi người)

–    Who directs party policy?

Ai sẽ chỉ đạo chính sách của đảng?

(không dùng “conducts”)

(direct = be in charge of a thing, e.g. a policy, a plan finance: chịu trách nhiệm về một việc, chẳng hạn như 1 chính sách, 1 kế hoặch tài chính)

–    Who conducts/directs    the London Sym­phony Orchestra these days?

Hiện nay ai chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Lôn Đôn.

(conductor: chịu trách nhiệm chỉ đạo nhạc công biểu diễn, director: chịu trách nhiệm chỉ đạo các công việc làm ăn)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

direct, lead, conduct
1 (20%) 1 vote

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}