1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

cards, a game of cards

Phân biệt cách dùng cards, a game of cards

–    Let’s play cards/a game of cards.

Chơi bài đi

(Không dùng *play card*,  *play with/at cards*)

https://dichthuat.org/trung-tam-dich-thuat/

–    It’s my turn to play a card.

Đến lượt tôi đánh.

(Không dùng *play card*)

(cards như một trò chơi dùng dạng số nhiều, còn đánh một quân bài thì dùng dạng số ít a card).

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Trung tâm dịch thuật, dịch tiếng Pháp

cards, a game of cards
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}