Cách dịch số tiền và cách ghi đơn vị tiền tệ VND, USD

Chào cả nhà PNVT, để thống nhất và đúng với cách viết thông thường, PNVT đưa ra Cách dịch số tiền và cách ghi đơn vị tiền tệ VND, USD…và cho những đơn vị tiền tệ khác tương tự. Để làm tốt công việc này, cần làm như sau: Không theo văn bản gốc, mà phải hiểu cách ghi theo quy tắc:

Cách dịch số tiền và cách ghi đơn vị tiền tệ VND, USD

Quy tắc 1: Dùng dấu phẩy khi số có 4 chữ số trở lên và dấu chấm ở phần thập phân

Theo công thức: VND 1,000,000.00

USD 1,000,000.00

Cách đọc số tiền tiếng Anh: không được viết tắt VND, USD ở phần đọc chữ này, nghĩa là phải viết ra toàn bộ bằng chữ

Theo ví dụ trên thì đọc như sau: One million Vietnam dongs (only).

Còn đọc đồng đô la Mỹ : One million US dollars (only).

Chữ “only” –> chẵn. Không dùng “only” khi gặp số thập phận ở cuối.

Quy tắc 2: Thêm “s” khi số tiền lớn hơn 1 –> US dollars, British Pounds

Khi viết số bằng tiếng Anh thì phải viết đầy đủ ra, không được viết tắt ký hiệu tiền tệ trong phần đọc số:

Ví dụ: VND 1,234,000.00

SAI: One million two hundred thirty-four thousand VND.

ĐÚNG: One million two hundred thirty-four thousand Vietnam dongs.

Còn khi dịch Anh-Việt, thì phải ghi như cách của Việt Nam ta rồi: Dấu chấm cho hàng ngàn, triệu…., dấu phẩy cho phần thập phân.

Phần dịch Việt-Anh cho con số: NHỚ ĐỪNG DỰA VÀO BẢN GỐC ĐỐI VỚI DẤU CHẤM PHẨY, MÀ PHẢI CÓ “CHÍNH KIẾN”

Quy tắc 3: Thêm dấu gạch nối ngang cho những số từ 21-99

Ví dụ: Fiftynine persons were hospitalized.

Một số đơn vị tiền tệ thông dụng và ký hiệu tương ứng

 • USD – US Dollar
 •  EUR – Euro
 •  GBP – British Pound
 •  INR – Indian Rupee
 •  AUD – Australian Dollar
 •  CAD – Canadian Dollar
 •  SGD – Singapore Dollar
 •  CHF – Swiss Franc
 •  MYR – Malaysian Ringgit
 •  JPY – Japanese Yen
 •  CNY – Chinese Yuan Renminbi

Vài dòng ngắn gọn của bài viết này hy vọng sẽ giúp thống nhất văn bản dịch khâu đọc con số thành chữ. Có gì không rõ thì mong các bạn góp ý để bài viết đầy đủ hơn!

Xem thêm:

Các quy tắc viết số thành chữ

Cách dịch ngày tháng năm và giờ phút giây cho bản dịch tiếng Anh,

Đặt tên file dịch và gởi file dịch cho PNVT,

Dịch chữ ký, con dấu, logo, quốc huy, ký hiệu nói chung

Cách dịch số tiền và cách ghi đơn vị tiền tệ VND, USD
5 (100%) 10 votes

Bình luận

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}