1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

better, get better

Phân biệt cách dùng better, get better

–    The road gets better a bit further on.

Con đường đã khá hơn chút ít.

(không dùng *The road betters*)

–    I’ve been ill, but I’m getting better.

Tôi bị ốm nhưng đang khỏe lên.

(Không dùng *l’m bettering*,  *I’m getting welter*) (= I’m improving in health: Tôi khỏe lên)

–    Let’s try to better last year’s results.

Hãy cố gắng vượt kết quả của năm ngoái.

(= improve on: làm tốt hơn, hoàn thiện hơn)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org

better, get better
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}