Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1C)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1C) gồm 10 câu/ 1000 câu được người nước ngoài biên soạn và thiết kế dạng trắc nghiệm có đáp án, đặc biệt có phần giải thích chi tiết cho mỗi đáp án, làm cơ sở cho người học nhớ cấu trúc, cách dùng của người cụm giới từ. Để sử dụng phần giải thích chi tiết, sau khi làm xong bài làm, nhấn nút XEM KẾT QUẢ. Cùng BẮT ĐẦU.

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1C) gồm 10 câu / 1000 câu được người bản xứ biên soạn và thiết kế dạng câu hỏi trắc nghiệm, gồm 3 trình độ A, B, C, đây là bài trình độ C đầu tiên, chủ yếu là từ vựng giới từ khó hơn. Để làm tốt bài tập tiếng Anh về giới từ thì việc làm bài tập thường xuyên cũng là một giải pháp tốt nhất. Chúng ta BẮT ĐẦU nhé.
Bắt đầu
Chúc mừng - Bạn đã hoàn thành Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1C) - 10 câu .Bạn đạt %%SCORE%% trên %%TOTAL%%.Bạn được xếp hạng %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Xem thêm danh sách giới từ chỉ thời gian

các giới từ thông dụng trong tiếng anh

Cách làm tốt Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1C)

bài tập về giới từ trong tiếng anh

– Đọc nghĩa tiếng Việt và nhớ cấu trúc, cách dùng của giới từ.

– Trường hợp không nhớ cấu trúc, thì “đánh lụi”, nhưng phải theo các bước:

B1. Đọc lấy nghĩa tiếng Việt trong đầu

B2. Loại suy những cụm giới từ “không phù hợp nghĩa”

B3. Lọc lại 1 trong 2 đáp án, xem giới từ nào phù hợp nhất

– Tốt nhất là làm bài tập thường xuyên, làm nhiều nhớ nhiều

Lợi ích của Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1C)

– Bài tập miễn phí 100%, làm bất kỳ lúc nào

– Bài tập luôn được cập nhật

– Có giải thích chi tiết cho mỗi đáp án đúng, sau khi làm xong và nhất nút XEM KẾT QUẢ.

– Mỗi câu hỏi là câu chuẩn xác, nên yên tâm sử dụng thực tế.

– Được đặt câu hỏi, đóng góp và Bình luận bên dưới bài viết.

– Làm nhiều lần cho cùng 1 bài tập vì thứ tự câu hỏi và đáp án thay đổi vị trí mỗi lần làm lại.

Cách nhớ lâu cụm giới từ trong tiếng Anh

  • Học cả cụm giới từ, không học riêng lẻ
  • Nắm rõ cấu trúc và cách dùng cụm giới từ
  • Đặt câu với cụm giới từ
  • Áp dụng thực tế
  • Làm bài tập trắc nghiệm giới từ thường xuyên, càng làm càng nhớ lâu

Tóm lại, Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1C) tạo nhiều lợi ích cho người học tiếng Anh, quy tắc nhớ thì rất nhiều, chỉ có cách làm bài nhiều thì nhớ lâu. Bạn hãy đóng góp và Bình luận bên dưới bài viết.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top