age, get old

Phân biệt cách dùng age, get old

–    Have you noticed how Mrs Brigss is getting old/a ageing?

Cậu có để ý thấy bà Briggs đang già đi như thế nào không?

(Không dùng *is olding*; chú ý cách đánh vần ageing, mặc dù chúng ta thấy cả aging đặc biệt trong tiếng Mỹ)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

Scroll to Top