1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

afford: can/can’t afford, have the means

Phân biệt cách dùng afford: can/can’t afford, have the means

–    We can/can’t afford an exotic holiday this year.

Năm nay chúng tôi đủ/không đủ khả năng đi nghỉ ở nước ngoài.

(Không dùng *We afford/don’t afford*)

(can/can’t afford hay dùng hơn have/don’t have the means for/the means to buy: có thể/không có thể)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

afford: can/can’t afford, have the means
2.8 (55%) 8 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}