1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

acquire, gain/increase in value

Phân biệt cách dùng acquire, gain/increase in value

–    Property has gained/increased in value considerably over the last ten years.

Của cải đã tăng giá một cách đáng kẻ trong mười năm qua.

(Không dùng *acquired (in) value*)

–    As our company is expanding, we’ve had to acquire more office space.

Vì công ty chúng tôi đang được mở rộng cho nên chúng tôi cần thêm mặt bằng để làm văn phòng.

(Không dùng *gain*)

(= obtain giành được, chẳng hạn bằng cách mua hoặc thuê)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Anh, dịch tiếng Hàn

acquire, gain/increase in value
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}