a/an, some

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ a/an, some. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

phan biet cach dung a/an, some
Phân biệt cách dùng a/an, some

Phân biệt cách dùng a/an, some

–    Please bring me a glass/an envelope.

Hãy mang cho tôi một cái ly/một cái phong bì.

–    I want some glasses/some envelopes.

Tôi cần một vài cái ly/một vài cái phong bì.

–    I want some water.

Tôi cần ít nước.

dich thuat tieng han quoc, dich tieng trung

(Không dùng *a water*)

–    I’d like a coffee please

Làm ơn cho tôi một ly/tách cà phê.

(Some là số nhiều của a/an khi nối về số lượng không cụ thể. Thường thì chúng ta chỉ dùng a/an với những danh từ đếm được. chúng ta cũng dùng a/an đối với các đồ uống được coi là một đơn vị đo lường hoàn chỉnh như một ly/tách cà phê, một vại bia: a coffee, a beer. Và dùng some đối với các chất lỏng vẫn còn trong vòi, trong chai,v.v… Ví dụ như some water, some wine)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

Scroll to Top