1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

accident, incident, episode

Phân biệt cách dùng accident, incident, episode

-    Someone rammed the back of my car. It was an unfortunate accident.

Ai đó đã húc vào đuôi xe ô tô của tôi. Đó là một tại nạn điều rủi ro.

(Không dùng *episode*)

(= an unplanned happening, often bad: một việc xảy ra bất ngờ, không dự tính trước và thường là việc xấu)

-    There was an unpleasant incident on the train this morning when a drunk attacked one of the passengers.

Sáng nay trên tàu xảy ra mộtchuyện không hay khi một kẻ say rượu tấn công một hành khách.

(Không dùng *episode*)

(= a single happening, good or bad: một sự kiện xảy ra đơn lẻ, tốt hoặc xấu)

-    That was an episode/incident in my life which I’m not proud of.

Đó là một quãng đời mà tôi không lấy gì làm tự hào cho lắm.

(= epsode = one part of a continuing story: một phần của một câu chuyện đang dở)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại http://dichthuat.org/forum.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
accident, incident, episode, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Advertisement

Comments are closed.