XÍ NGHIỆP KHOA HỌC SẢN XUẤT THIẾT BỊ THÔNG TIN 2

Tên công ty – Mã số thuế:
XÍ NGHIỆP KHOA HỌC SẢN XUẤT THIẾT BỊ THÔNG TIN 2
Tên giao dịch (tiếng Anh):
COMMUNICATIVE EQUIPMENT PRODUCTION SCIENCE WORKSHOP NO. 2
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown