Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam Australia Vocational College
Địa chỉ:
402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
402 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown