Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HIGH SCHOOL FOR THE GIFTED – VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC
Tên viết tắt:
VNU-HCM HIGH SCHOOL FOR THE GIFTED
Địa chỉ:
153 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
153 Nguyen Chi Thanh Street, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:
Phổ thông Năng khiếu là trường phổ thông chuyên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và đi vào hoạt động từ năm 1996. Tên trường, nhằm phân biệt với các trường cấp ba chỉ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, không có chữ “trung học”
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown