Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City
Địa chỉ:
217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM.
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top