TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch (tiếng Anh): University of Architecture Ho Chi Minh City
Địa chỉ: 196 Pasteur P.06, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Lê Văn Thương
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

EnglishVietnamUnknown