TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên công ty – Mã số thuế:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch (tiếng Anh):
University of Architecture Ho Chi Minh City
Địa chỉ:
196 Pasteur P.06, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Lê Văn Thương
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top