Sở Giao thông Công chánh TP Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Sở Giao thông Công chánh TP Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City Department of Transportation and Public Works
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown