SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

Tên công ty – Mã số thuế: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
Tên giao dịch (tiếng Anh): HO CHI MINH CITY DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING
Địa chỉ: 66,68 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 66,68 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Lê Hồng Sơn
Mã số thuế: Mã số thuế: 0307666583
Ngành nghề chính: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

EnglishVietnamUnknown