Hội Bác sĩ Gia Đình TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Hội Bác sĩ Gia Đình TP. Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City Association of Family Physicians
Ngành nghề chính:
Hội Bác sĩ Gia đình TP. Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 5/2014, văn phòng Hội đặt tại Đại Học Y Dược TP. HCM 217 Hồng bàng – Quận 5 – TP.HCM.
“Kết nối nghề nghiệp – Tư vấn phản biện – Nghiên cứu khoa học – Đào tạo liên tục – Hợp tác Quốc tế” là các phương châm hoạt động chính. Ngoài ra Hội còn cung cấp thông tin giới thiệu chuyên khoa Y học gia đình , thông tin chuyên đề đến cộng đồng.
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top