ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tên công ty – Mã số thuế: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Tên giao dịch (tiếng Anh): Vietnam National University, Hanoi
Tên viết tắt: VNU
Địa chỉ: 144 Xuan Thuy Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

EnglishVietnamUnknown