ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tên công ty – Mã số thuế:
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam National University, Hanoi
Tên viết tắt:
VNU
Địa chỉ:
144 Xuan Thuy Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown