CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VINH LONG FOOD
Địa chỉ:
Số 38, đường 2/9, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top