CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG
Tên giao dịch (tiếng Anh): VINH LONG FOOD
Địa chỉ: Số 38, đường 2/9, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

EnglishVietnamUnknown