CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
Tên giao dịch (tiếng Anh): CODUPHA
Địa chỉ: 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Lê Văn Sơn
Mã số thuế: 0300483319
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

EnglishVietnamUnknown