CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẠNH PHÚC

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẠNH PHÚC
Tên giao dịch (tiếng Anh): HANH PHUC WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An
Mã số thuế: 1101816692 (25-03-2016)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẠNH PHÚC

EnglishVietnamUnknown